Brugervejledning AJ vinfilter

BRUGSANVISNING FOR AJ VINFILTER

Bør gennemlæses inden filtreringen påbegyndes

 

AJ vinfilter er konstrueret til at benytte kiselgur plader og/eller CLEARBRITE filterskiver.

Inden filtreringen påbegyndes, skal vinen være stoppet og grovklaret. Eventuel kulsyre skal

være rystet ud af vinen – f.eks. ved et par omstikninger fra stor højde.

 

SAMLEVEJLEDNING:

1. Læg filterhuset i den venstre hånd med den åbne ende opad.

2. Læg en filterskive ned i filterhuset, så den hviler på kanten hele vejen rundt. Hvis du

bruger kiselgur plader, skal siden med nummeret vende nedad mod indløbet.

3. Læg støtteristen oven på filterskiven, så de tre små bolte på filteret stikker op gennem

de tre huller i støtteristen.

4. Tilspænd løst de tre runde møtrikker med håndkraft.

5. Hæld en kop vand i filterhuset, og lad det stå i 5 minutter for at blødgøre filterskiven.

6. Efterspænd derefter de 3 møtrikker. Værktøj må IKKE bruges.

7. Klem bundstykket fast på filterhuset, og filteret er klar til brug.

 

FILTRERINGSVEJLEDNING:

 

1. Sæt den fyldte vinballon op på et bord og stil en rengjort tom ballon på gulvet.

2. Vær opmærksom på, at der skal være 1 – 1½ meter mellem bunden af den fyldte

ballon og toppen af den tomme ballon. Dette er vigtigt for at opnå det korrekte

væsketryk til filtreringen. Mindre afstand bevirker forringet filtrringskapacitet og større

afstand kan give så stort tryk, at filterskivens porrer lukker til, så filtreringen stopper.

3. Stik en hævert med bundstykke i den fyldte ballon og forlæng hæverten med den røde

plastslange, så den kan nå ned til den ballon, som står på gulvet.

4. Sug vinen op i hæverten, luk den røde plastslange med slangeclipsen, vend bunden i

vejret på filteret og pres forsigtigt den røde slange over indløbsstudsen på filterhuset.

5. Sænk vinfilteret – STADIG MED BUNDEN I VEJRET – ned i højde med halsen af den

ballon, som står på gulvet. Luk slangeclipsen op igen. Efter ca. 30 sekunders forløb kan

filteret vendes om samtidig med, at det anbringes på toppen af den ballon, som står på

gulvet. Denne fremgangsmåde sikrer, at der ikke kommer luft i hæverten, så gennemløbet

blokeres.

6. Herefter forløber filtreringen automatisk, indtil den øverste ballon er tom. Afhængig af

hvor uklar vinen er, kan der i en enkelt operation filtreres 25 – 50 liter på 2 – 8 timer.

7. Hvis der skulle komme luft/kulsyre i filteret, kan det udluftes ved hjælp af den lille

ventil på toppen af filteret.

SMÅ GODE RÅD

1. Efter endt filtrering bør filteret straks adskilles, filterpladen kasseres og alle filterdelene

rengøres i varmt vand tilsat lidt DOMANI ballonrens eller Iodophor.

2. Der bør kun filtreres ÉN gang med en filterskive – uanset om man filtrerer 5 eller 50

liter.

3. Det er ikke meningen – og heller ikke nødvendigt – at filterets bundstykke slutter helt

tæt til filterhuset, for i realiteten fungerer bundstykket kun som en slags tragt til

opsamling af den filtrerede vin.

Dette indlæg blev udgivet i Udstyrs instruktioner. Bogmærk permalinket.